02 – FMTI

مؤسسه مطالعات مدیریت و توسعه فن آوری رویکرد فرآیند دهم

موسسه فرآیند دهم با ایجاد ساختار شبکه‌ای از متخصصین مختلف سعی در به اشتراک‌گذاری دانش و تجربه با مدیران و تصمیم‌گیرندگان سازمان‌ها و شرکت‌ها برای اخذ جامع‌ترین تصمیم با ابعاد تخصص جزء‌نگر براساس روش‌های نوین علمی دارد، چرا که رسالت موسسه فرایند دهم بر توسعه کسب‌وکار‌های کشور با افزایش توان علمی مدیران و مالکان آن بنا نهاده شده است

خدمات موسسه فرآیند دهم شامل تدوین و برنامه‌ریزی استراتژیک، مشاوره در بازاریابی و بازاریابی الکترونیک، امکان‌سنجی و تحلیل‌های اقتصادی، مالی و فرهنگی و کاربست آن، تامین مالی، مشاوره سرمایه‌گذاری، ادغام و مشارکت‌های استراتژیک، مدیریت و برنامه‌ریزی تولید، آینده پژوهی، برنامه‌ریزی منابع انسانی و توانمند‌سازی آن، مدیریت تکنولوژی، بهینه‌سازی فرآیندها، مهندسی ارزش، استاندارد‌سازی (ISO ،GMP و GLP)، تحقیق، توسعه و آموزش است.

ما، جمعی از دانش‌آموختگان، متخصصین، مدیران و کنش‌گران صنعت و تجارت گردهم آمدیم تا با تلفیق دانش و تجربه، در کنار مشتریان خود به‌عنوان یک تیم با اهداف مشترک، برای دست‌یابی به بهترین نتایج ممکن تلاش کنیم. ما، مهارت‌ها و دانش یکپارچه و متناسب خود را با اکوسیستم نوآورانه دیجیتال و فناوری‌اطلاعات تکمیل می‌کنیم تا نتایج بهتر، سریع‌تر و ماندگارتری ارائه دهیم.

مدیران و کارآفرینان مجرب ما، در کنار هیأت‌علمی و دانش‌آموختگان دانشگاهی، ادبیات مشترکی از جنس کنش‌گران اقتصادی را به‌وجود آورده‌اند تا از چالش تاریخی «شکاف بین دانشگاه و کنش‌گران اقتصادی» عبور کرده و با پیوند دادن این دو قطب مهم، فضای کسب‌وکار را بهینه‌تر از پیش بسازیم.

تماس با ما